Hankkeet

Agrimestareiden hankkeetAgrimestarit hallinnoi GoFa- hanketta

Game of Agribisnes (GofA)

Agrimestarit ry. on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on tukea ja kehittää nuorten maatalouden- sekä maatalouden liitännäiselinkeinoyrittäjien tuotannollista ja taloudellista osaamista, edistää heidän yleisiä toimintaedellytyksiä sekä fyysistä ja henkistä hyvinvointia.

Agrimestarit ry:n hallinnoiman hankkeen virallinen nimi on GofA, eli lyhennelmä sanasta Game of Agribisnes ja sen tarkoituksena on järjestää maatilan tuotannon ja talouden ymmärtämiseen liittyvä Suomen Agrimestari -kilpailun. Ja koska suomalaisen ruokahuollon tulevaisuus on nuorten tuottajien harteilla, on itsestään selvää, että ensimmäisen SM-tason Agrimestari -kisan kohderyhmäksi valittiin agrologiksi opiskelevat maatalousalan opiskelijat.

Suomen Agrimestari - kilpailu

Kilpailu järjestetään kaksivaiheisena siten, että karsintakilpailujen ensimmäinen osuus toteutetaan oppilaitoksittain ja toivomme saavamme mukaan ensimmäiseen karsintakierrokseen mahdollisimman monta opiskelijaa jokaisesta oppilaitoksesta. Koska maatilan johtaminen ei ole mikään yksilösuoritus, karsintakierrokselle osallistutaan 2-3 hengen tiimeissä. Oppilaitosten sisäisellä kilpailulla valitaan ne joukkueet, jotka saavat osallistumisoikeuden syksyllä 2017 Lapualla järjestettävään valtakunnalliseen loppukilpailuun.

Kilpailu toteutetaan sitä varten räätälöidyllä peliohjelmalla. Nimestään huolimatta kyseessä ei ole varsinaisesti peli, vaan täysipainoinen ohjelma, joka mukailee numeroiden kautta maatilan vuosittaisia tapahtumia. Pelin aikana tiimi tekee hallitustyöskentelyyn verrattavia päätöksiä, joilla on kauas tilan tulevaisuuteen vaikuttavia seurauksia. Tarkoituksena on pelinomaisella tavalla ohjata opiskelijoita tekemään tulevaisuuden tilalleen soveltuvia oikeita ratkaisuja, joiden kautta tilasta tulee entistä kannattavampi ja paremmin menestyvä.

Lue lisää ja tutustu tarkemmin GofA hankeeseen www.gofa.fi sivuilla